Individuella gitarrlektioner 

Jag är mycket tacksam att få veta i god tid före om man måste om-/avboka en inbokad gitarrlektion. Om du av någon orsak (även vid sjukdom) inte kan komma till din inbokade gitarrlektion behöver du höra av dig senast 24 timmar innan lektionen börjar annars kan lektionen inte ombokas eller avbokas och du blir debiterad för hela lektionstillfället. Numera går det bra att ändra till att ha sin gitarrlektion via distans förutsatt att man meddelar detta innan gitarrlektionen börjar. Läs mer om distansundervisning här. Gitarrlektioner med rabatterat terminspris kan inte avbokas men kan bokas om till en annan tid i mån av plats och under förutsättning att man har hört av sig minst 24 timmar innan lektionen börjar.  

Grupplektioner

Tar du gitarrlektioner tillsammans med någon annan går det inte att avboka ”sin plats” på inbokade gitarrlektioner. Är man ute i god tid går det dock utmärkt att komma överens med övriga i gruppen att boka om hela grupplektionstillfället. Jag är mycket tacksam att få veta önskemål om ombokningar i så god tid före som möjligt. Det går bra att boka om ett tillfälle fram till senast 24 timmar innan lektionen börjar. I övriga fall debiteras alltid alla i gruppen även om någon missar ett tillfälle.

OBS! KURSER SOM EJ GÅR ATT AVBOKA:

  • Individuella gitarrlektioner med rabatterat terminspris – Skulle du få förhinder att komma på ett tillfälle går det bra att ändra till att ha gitarrlektionen via distans istället (läs mer om distansundervisning). I mån av plats finns även alternativet att boka om gitarrlektionen till en annan tid förutsatt att man hör av sig minst 24h innan gitarrlektionen börjar.
  • Grupplektioner med rabatterat terminspris – I mån av plats kan man boka om till en annan tid, förutsatt att man hör av sig minst 24h innan gitarrlektionen börjar och att man har kommit överens med övriga i gruppen om att boka om gitarrtiden. 
  • Inbokade gitarrlektioner/kurser på företag och hemma hos privatpersoner