Plektrum till bra pris. Vanligtvis används tunnare plektrum till ackordspel och tjockare till melodispel.

[eshop_list_subpages order=’ASC’ panels=’yes’ form=’yes’]