Betalning sker via faktura till bankgiro 818-2545 eller till SWISH-nummer 123 460 85 50. Fakturan skickas till den epostadress som angivits vid beställningen. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt en påminnelseavgift på 50kr.

Presentkortet är giltigt i ett år från beställningsdatumet. Giltighetsdatumet står noterat på presentkortet.