Anmälan till kurserna är bindande. Skulle du få förhinder och behöver återkalla anmälan till en kurs gäller följande:

  • Vid återtagande av anmälan senast 7 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 350kr.
  • Vid återtagande av anmälan senare än 7 dagar (fram till dagen före kursstart)  debiteras halva kursavgiften. Därefter debiteras hela kursavgiften.

Faktura

Kursavgften betalas via faktura som skickas till den epostadress du angivit vid anmälan. Fakturan skickas vanligtvis efter första kurstillfället och betalas till bankgiro 818-2545 eller till Swishnummer 1234608550. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt en påminnelseavgift på 50kr.

Välkomstmail och inställd eller fullbokad kurs

För att en kurs ska kunna starta krävs ett visst antal deltagare. Efterfrågan på gitarrkursens kurser är höga och skulle kursen ha hunnit bli fullbokad när din anmälan kommit in (anmälningar kontrolleras vanligtvis dagligen) kommer du informeras om detta snarast möjligt. Har du fått en plats i en kurs kommer du få ett välkomstmail innan kursstart. Gitarrkursen har rätt att ställa in en kurs om kursen, mot förmodan, inte fått tillräckligt med anmälningar för att starta.